VEJLEDNING

catholica.dk præsenteres på den måde, at de seneste artikler omtales på forsiden, hvor der også vil være links til dem.

Såvel de seneste som tidligere artikler kan altid findes under fanen ARTIKLER, hvor der også er mulighed for fuldtekstsøgning i alle artikler.

 

Gode råd om tre måder at læse catholica.dk på

Klik her for at se en vejledning (specielt for dem, der ikke er så øvede på computeren)

CATHOLICA.DK - et dansk katolsk tidsskrift på nettet

 

Catholica.dk er et tidsskrift (ISSN 1902-6137), som kun findes på nettet. Der er ikke faste terminer for, hvornår redaktionen lægger nye artikler på nettet. Ved at klikke på OM CATHOLICA.DK kan man læse mere om nettidsskriftet og baggrunden for dets udgivelse. 

 

Den 24. september 2022 er følgende artikel lagt på nettet:

#1350-24.10.2022 Pastor Lars Messerschmidt: Nogle betragtninger over Fadervor

I 1970’erne udgav Arne Frost-Hansens forlag en lille bog om Fadervor skrevet af en af de dygtigste bibelteologer i vor tid, Joachim Jeremias, professor i Göttingen, Tyskland. Jeg kender ikke nogen kommentar til Fadervor-bønnen, der er dybere og mere enkel. Jeg vil på baggrund af denne lille bog, suppleret med andre studier, forsøge i al korthed at udlægge Fadervor, nu hvor vi har ændret teksten i det nye missale.

Se også disse artikler:

#1349-10.128.2021 Pastor Lars Messerschmidt: Hvad er en synode?

Nu er den såkaldte synodale vandring begyndt. De nordiske biskopper har lavet et hyrdebrev desangående, som har mange smukke indfaldsvinkler; men rigtig mange har måske aldrig hørt om begrebet synode, og indtil nu har vi heller ikke fået nogen forklaring på fænomenet.

#1348-27.10.2021 Pavens tale ved åbningen af synoden lørdag den 10. oktober 2021

1346-11.08.2021 Pave Frans' følgebrev til biskopperne om Motu Proprioet ' Traditionis Custodes'

Om brugen af den romerske liturgi fra før reformen af 1970.

1345-26.01.2018 Om Bedeugen for kristen Enhed og missionsmåneden 2019

Evangeliseringen, forkyndelsen af evangeliet, må nødvendigvis have en økumenisk stil, for at dens melodi ikke skal lyde kakofonisk – men klinge i en symfoni.

1344-27.04.2017 Amoris Laetitia, kapitel 5

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse, kapitel 5 i dansk oversættelse.

1343-07.04.2017 Amoris Laetitia, kapitel 3

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse, kapitel 3 i dansk oversættelse.

1342-21.03.2017 Amoris Laetitia, kapitel 2

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse, kapitel 2 i dansk oversættelse.

1341-28.02.2017 Amoris Laetitia, kapitel 1

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse, kapitel 1 i dansk oversættelse.

1340-16.02.2017 Amoris Laetitia i uddrag

Pave Frans' postsynodale skrivelse om familien og dens sendelse i uddrag (indledning, kap. 4 og kap. 8) samt Vatikanets resumé af skrivelsen.

1339-15.02.2017 Schönsborns fremlæggelse af Amoris laetitia

Kardinal Christoph Schönborns præsentation af pave Frans’ postsynodale skrivelse Amoris Laetitia på en pressekonference i Vatikanet den 8. april 2016.

1338-15.02.2017 Gradualitet og omvendelse

Catholica bringer her en artikel af Paris' tidligere ærkebiskop, kardinal Jean-Marie Lustiger (+ 2007), der viser hans store pastoralteologiske betydning.

1337-29.09.2016 Ressourcement-teologien

Om ressourcement-teologien (den teologiske bevægelse, der fik stor betydning for Det 2. Vatikankonil), aggiornamento og traditionens hermeneutik.

1336-25.06.2015 Kort gennemgang af pave Frans' miljøencyklika

En nyttig vejledning til en indledende læsning af encyklikaen Laudato Si'. Den vil være en hjælp til at forstå den overordnede tankegang og de grundlæggende temaer.

1335-17.04.2015 Verdensdagen for kald 2015 

"Vi kan kun give vort liv til missionen hvis vi er i stand til at træde ud af os selv. På denne 52. Verdensbededag for kald vil jeg reflektere over denne særlige ’exodus’, som kaldet er, eller rettere vort svar på det kald, Gud giver os", skriver pave Frans.

1334-11.02.2015 Fastebudskab 2015 

"En af de mest akutte udfordringer, som jeg her ønsker at berøre, er netop en globalisering af ligegyldigheden. Ligegyldigheden over for andre og for Gud er en reel fristelse selv for os kristne", siger pave Frans.

1333-05.12.2014 Pave Frans' tale i Europa-Parlamentet 

"Tiden er inde til sammen at opbygge et Europa, som ikke handler om økonomi, men om menneskets hellighed og dets umistelige værdier", siger paven.

1332-28.10.2014 Pave Frans' tale ved afslutningen af synoden 

"Vi har - med en kollegialitetens og synodalitetens ånd - virkelig gennemlevet en 'synodeerfaring'", siger paven.

1331-16.06.2014 Pave Frans: Evangeliets Glæde 

Pave Frans' første apostolske rundskrivelse Evangelii Gaudium, Evangeliets Glæde.

Alle tidligere artikler kan ses ved at klikke på menuen "ARTIKLER"